2011 m. PSDF biudžeto gairės medicininei reabilitacijai

Lietuvos Respublikos 2011 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą sudaro 4 168 578 tūkst. litų. 2011 m. medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti numatoma 133 389 tūkst. litų (apie 3,2 proc. viso Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto), o patikslintame 2010 metų PSDF biudžete, kurį sudarė 4 005 136 tūkst. Lt, medicininei reabilitacijai buvo skirta 121 314 tūkst. litų. Didėja ortopedijos technikos priemonių poreikis, todėl 2011 OT priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti numatoma skirti 39576 tūkst. Lt (apie 0,95 proc. PSDF biudžeto), kai 2010 m. buvo skirta 38 413 tūkst. Lt.

Reklama